Διημερίδα: Νεότερα δεδομένα στις στοχευμένες θεραπείες της Αιματολογίας, Αθήνα 6-7 Μαρτίου 2020

6-7 Μαρτίου 2020
Ξενοδοχείο Royal Olympic

Οργάνωση
ΑΚΟΣ – Θεραπεία Σώματος & Ψυχής
Σε συνεργασία με
Αιματολογικό Τμήμα της Α’ Παθολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών

Πληροφορίες