Διημερίδα με Θέμα: Κλινικά Προβλήματα στην Αιματολογία, Αθήνα 19 – 20 Οκτωβρίου 2018

19-20 Οκτωβρίου 2018
Ξενοδοχείο Golden Age, Αθήνα

Οργάνωση:
ΑΚΟΣ Θεραπεία Σώματος & Ψυχής

Δείτε το πρόγραμμα εδώ