Διημερίδα με Θέμα η Ογκολογία στην Ελληνική Περιφέρεια – Φέρνοντας τις καινοτόμες θεραπείες σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, Κως 1-2 Νοεμβρίου 2019

04-05 Οκτωβρίου 2019
Διεθνές Ιπποκράτειο Ίδρυμα Κω

Οργάνωση:
Ελληνική και Διεθνής Εταιρεία Μοριακά Στοχευμένων Εξατομικευμένων Θεραπειών

Πληροφορίες