Διημερίδα “Επίκαιρα θέματα εμβρυομητρικής ιατρικής 2018”, Αθήνα 20-21 Ιανουαρίου 2018

Γραμματεία Διημερίδας

δ/ Αγ. Βαρβάρας 31, 16452, Αθήνα
τ/ 210-9609400
e/ [email protected]
w/ www.synthesispco.com