Διημερίδα Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας 2017, Ναύπλιο 30 Ιουνίου – 2 Ιουλίου 2017

Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας

Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2017 – Κυριακή, 2 Ιουλίου 2017

ΝΑΥΠΛΙΟ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ AMALIA

Πληροφορίες:

Free Spirit

Τηλ.: 210 6048260, 210 6047476
Fax.: 210 6047457

email: [email protected]