Διεπιστημονική εκπαίδευση για τη θεραπεία των νεοπλασματικών νοσημάτων, Κρήτη 12-13 Οκτωβρίου 2018
Επιστημονική Διημερίδα : Διεπιστημονική εκπαίδευση για τη θεραπεία των νεοπλασματικών νοσημάτων
12-13 Οκτωβρίου 2018
Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου "Μεγάλο Αρσενάλι", Χανιά , Κρήτη
Οργάνωση:
Ελληνική Εταιρεία Γηριατρικής Ογκολογίας