Διαδραστικό εκπαιδευτικό σεμινάριο: Η χρήση των βιοδεικτών του ΕΝΥ στην κλινική πράξη, Αθήνα 31 Οκτωβρίου 2015

Α’ Νευρολογική Κλινική ΕΚΠΑ & Ελληνική Νευρολογική Εταιρεία, Κλάδος άνοιας

Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2015, Ξενοδοχείο Stratos Vassilikos, Αθήνα

Πρόγραμμα συνεδρίου

Πληροφορίες:

MDCongress

Αλεξ.Παναγούλη 118,
Αγ. Παρασκευή, Αθήνα 153 43
Τηλ.: 210 6074200,
Fax: 210 6074222
E mail: md@mdcongress.gr