ΔΙΑΛΕΞΗ

ΘΕΜΑ

 ‘Νεότερα δεδομένα για τη θεραπευτική αντιμετώπιση των καταγμάτων του κάτω πέρατος της κερκίδας – ενδείξεις χειρουργικής αντιμετώπισης’

 ΟΜΙΛΗΤΗΣ

 Δημητριάδης Αναστάσιος, Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Πάτρα

 ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ

Παρασκευή 10 Μαΐου 2013, ώρα 12.00 – 12.30

Grand Hotel Palace, Θεσσαλονίκη

32ο ετήσιο συνέδριο Ορθοπαιδικής & Τραυματολογικής Εταιρείας Μακεδονίας-Θράκης, 9-11 Μαΐου 2013, Θεσσαλονίκη