Γυναικολογικό Υπερηχογράφημα και πρακτικές οδηγίες, Αθήνα 29 Σεπτέμβρη 2018

Το «Γυναικολογικό Υπερηχογράφημα και πρακτικές οδηγίες», θα διεξαχθεί στην Αθήνα, το Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 2018, στο Συνεδριακό Κέντρο «Ν. Λούρος» ΜΗΤΕΡΑ και διοργανώνεται από το Τμήμα Γυναικολογικών Υπερήχων ΜΗΤΕΡΑ.

 

sigoni Valsamidou

Congress Department

logo SYNTHESIS cmykSynthesis Group

31 Ag. Varvaras Str.

164 52 Argyroupoli

Athens, Greece

T+ 30 210 9609400, F+ 30 210 4190905

Email: [email protected] Web site: www.synthesispco.com