Γαστρεντερολογική Διημερίδα, Ιόνιος Ακαδημία, Κέρκυρα 12-14/4/2013

Οργάνωση: Ινστιτούτο Εσωτερικής Παθολογίας & Ηπατο-Γαστρεντερολογίας σε συνεργασία με την ηπατο-γαστρεντερολογική μονάδα της Α΄ Παν/κής Παθολογικής Κλινικής, Ιατρικής Σχολής, Παν/μίου Ιωαννίνων.

Προκαταρκτικό πρόγραμμα