Βέλτιστες πρακτικές και καινοτόμες προσεγγίσεις στο Cancer & Personalized Medicine Conference, Αθήνα 19 Σεπτεμβρίου 2017

Στις 19 Σεπτέμβρη διοργανώνεται από το Health Daily και τη Boussias Communications το Συνέδριο Πολιτικών Υγείας για τον Καρκίνο: “Cancer & Personalized Medicine”. Το συνέδριο, το οποίο διοργανώνεται για τρίτη χρονιά, εστιάζει στο βάρος του καρκίνου για τη δημόσια υγεία, την οικονομία και την κοινωνία, στις νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις για τον καρκίνο, στις εξελίξεις στην εξατομικευμένη θεραπεία για τον καρκίνο καθώς και στις βέλτιστες Ευρωπαϊκές πρακτικές στην αξιολόγηση & αποζημίωση των ογκολογικών θεραπειών.

Δείτε εδώ την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου

Contact us

Συμμετοχές & Χορηγίες
Χρυσούλα Κορδούλη, τηλ.: 210 6617 777 (εσωτ. 266), fax: 210 6617 778, e-mail: [email protected]

Γενικές πληροφορίες
Νέλλη Καψή, τηλ.: 210 6617 777 (εσωτ. 281), fax: 210 6617 778, e-mail: [email protected]

Ναταλία Τουμπανάκη, τηλ.: 210 6617 777 (εσωτ. 281), fax: 210 6617 778, e-mail: [email protected]

Boussias Conferences Kleisthenous 338, 153 44 Gerakas, T: +30 210 661 7777, F: +30 210 6617778