Αυτόμεταμόσχευση προγομφίων: Βασικές αρχές επιτυχίας -μακροχρόνια αποτίμηση

Ημερομηνία : 20/01/2018

Χώρος : Royal Olympic Hotel

Πόλη : Αθήνα

Επιστημονική Εταιρεία : Εταιρεία Ορθοδοντικής & Γναθοπροσωπικής Μελέτης & Έρευνας