Αυτοάνοσα, Ρευματικά, Μυοσκελετικά και Μεταβολικά Νοσήματα, Ιωάννινα 05– 07 Οκτωβρίου 2018

Ημερομηνία : 05/10/2018 – 07/10/2018

Χώρος : Ξενοδοχείο Grand Serai

Πόλη : Ιωάννινα

Επιστημονική Εταιρεία : Εταιρεία Ιατρικών Σπουδών

Επαγγελματίας Οργανωτής : Global Events