Ασθενείς με Καρδιακή Ανεπάρκεια: από το Νοσοκομείο στην κοινότητα, Ιωάννινα 25 Απριλίου 2015

Τόπος: Αμφιθέατρο Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων

Ώρες εργασιών09:00 – 13:00, Σάββατο, 25 Απριλίου 2015

button1
button2

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
εκ μέρους των επιστημονικά υπευθύνων μετά το πέρας των εργασιών του Σεμιναρίου.

logo conferre

Οργανωτικό Συντονιστικό Γραφείο

Συνεδριακή ΕΠΕ/Cοnferre Ltd
Λεωφ. Σταύρου Νιάρχου, 451 10 Ιωάννινα
Τηλ: 26510 68610, Fax: 26510 68611, Ε: infο@cοnferre.gr