Αποκατάσταση Γυναικών με Γυναικολογικό Καρκίνο, Αθήνα 25-27 Σεπτεμβρίου 2015

Ελληνική Εταιρεία Γυναικολογικής Ογκολογίας

25 – 27 Σεπτεμβρίου 2015

Ξενοδοχείο Hilton

http://www.mdcongress.gr


ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Αλεξ.Παναγούλη 118,
Αγ. Παρασκευή, Αθήνα 153 43
Τηλ.: 210 6074200,
Fax: 210 6074222
[email protected]