Αντιπαραθέσεις στην Οφθαλμολογία – Διαθλαστική Χειρουργική, Καταρράκτης, Αμφιβληστροειδής, Γλαύκωμα, Θεσσαλονίκη 1-2 Δεκεμβρίου 2017

Ημερομηνία : 01/12/2017 – 02/12/2017

Χώρος : The Met Hotel

Πόλη : Θεσσαλονίκη

Επιστημονική Εταιρεία : Μεσογειακή Εταιρεία Αμφιβληστροειδούς

Επαγγελματίας Οργανωτής : ETS