Ανοσοθεραπεία του Καρκίνου, Αναζητώντας τα Επόμενα Όρια, Αθήνα 22 Φεβρουαρίου 2019

Ανοσοθεραπεία του Καρκίνου, Αναζητώντας τα Επόμενα Όρια

Ημερομηνία: 22/02/2019

Χώρος :Συνεδριακό Κέντρο «Ν. Λούρος» ΜΗΤΕΡΑ

Πόλη :Αθήνα

Επιστημονική Εταιρεία :Ογκολογική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ

Επαγγελματίας Οργανωτής :Synthesis-Group