Ανάπτυξη κλινικών περιπτώσεων θρόμβωσης και λήψη θεραπευτικών αποφάσεων, Πορταριά Πήλιο 3 & 4 Μαρτίου 2017
Ημερομηνίες: 3 & 4 Μαρτίου 2017
Τόπος: Ξενοδοχείο Valis, Αγριά Βόλου
Οργάνωση: Ινστιτούτο Αγγειακών Παθήσεων (ΙΑΠ)
Ιστοσελίδα:              www.ivd.gr/thromvosithromvosi
Επίσημη Γλώσσα: ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Επικοινωνία                            /Γραμματεία:

 

Συνεδριακή ΕΠΕ/Conferre Ltd

Λεωφόρος Σταύρου Νιάρχου, Θέση Μάρες,
45500, Πεδινή, Ιωάννινα

Tηλ: +30 26510 68610, Φαξ: +30 26510 68610

Email: [email protected] Ιστοσελίδα: www.conferre.gr