, Αθήνα 28 Μαΐου 2014

Το Συνέδριο <<Θεραπευτική Συμμαχία>>  θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 28 Μαΐου 2014 στο ξενοδοχείο Hotel Grande Bretagne.

Το Συνέδριο «Θεραπευτική Συμμαχία» είναι μια πρωτοβουλία της Boussias Communications, που διοργανώνεται σε συνεργασία με το Health Daily και την Get2Work και με την επιστημονική υποστήριξη της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών.

Πληροφορίες για τους ομιλητές και το αναλυτικό πρόγραμμα είναι διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα του συνεδρίου www.therapeuticalliance.gr

Επικοινωνήστε μαζί μας

Χορηγίες & Συμμετοχές
Βασίλης Καφίρης, τηλ.: 210 6617 777 (εσωτ. 132), fax: 210 6617 778, e-mail: [email protected]