Εκπαιδευτική Επιστημονική Εκδήλωση, Αθήνα 18 – 19 Σεπτεμβρίου 2019

Εκπαιδευτική Επιστημονική Εκδήλωση με θέμα Εκπαίδευση Εκπαιδευτών, που θα διεξαχθεί στην Αθήνα, στο Αμφιθέατρο νοσοκομείου «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» από 18 ως 19 Σεπτεμβρίου 2019.

Φορέας: Γ΄Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α, Γ.Ν.Α «Η Σωτηρία»

 

 

Πληροφορίες: https://bit.ly/2kmZiRK