Εκπαιδευτικά Μαθήματα ΕΕΑΜ, Αθήνα 8 Φεβρουαρίου 2020

Η ΕΕΑΜ διοργανώνει 4 κύκλους Εκπαιδευτικών Μαθημάτων χωρισμένων σε θεματικές ενότητες ανά απεικονιστική μέθοδο: Μαστογραφία, Υπερηχογράφημα Μαστού, Μαγνητική Μαστογραφία, Επεμβατικές Πράξεις και Διαχείριση Περιστατικών με όλες τις απεικονιστικές μεθόδους.

Ο 1ος κύκλος μαθημάτων με θέμα τη Μαστογραφία θα διεξαχθεί στις 8 Φεβρουαρίου 2020, στο αμφιθέατρο του νοσοκομείου ΝΙΜΤΣ.

 

Πληροφορίες: https://bit.ly/37O5ncN