Διημερίδα Συχνά και Σπάνια Νοσήματα στην Παιδική Ηλικία, Ιωάννινα 1-2 Δεκεμβρίου 2018

Διημερίδα Συχνά και Σπάνια Νοσήματα στην Παιδική Ηλικία: Μια Συνεχής Πρόκληση για τον Παιδίατρο
Στα Ιωάννινα στο Ξενοδοχείο Grand Serai από 1 έως 2 Δεκεμβρίου 2018

Οργάνωση: Αρωγοί Πρόληψης και Θεραπείας Παιδικών Νοσημάτων

Επιστημονική Οργάνωση: Τομέας Υγείας του Παιδιού, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

 

 

Πληροφορίες: https://bit.ly/2nCEcgh