Αχαϊκές Ιατρικές Ημέρες 2019, Πάτρα 13 -14 Απριλίου 2019

Αχαϊκές Ιατρικές Ημέρες 2019, στην Πάτρα, στο Ξενοδοχείο ΑΣΤΗΡ από 13 ως 14 Απριλίου 2019.

Διοργάνωση:  Ιατρική Εταιρεία Δυτικής Ελλάδος-Πελοποννήσου

Τηλ. επικοινωνίας: 2610278866

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΔΡΙΟΥ ΑΧΑΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ 2019