8 κενές θέσεις Ιατρικών Λειτουργών & Παράταση Υποβολής Αιτήσεων 4 Κλινικών Ψυχολόγων – ΟΚΥπΥ (Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας) της Κύπρου

8 κενές θέσεις Ιατρικών Λειτουργών & Παράταση Υποβολής Αιτήσεων 4 Κλινικών Ψυχολόγων από τον  ΟΚΥπΥ (Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας) της Κύπρου.

Για την προκήρυξη θέσεων: Προκήρυξη

Για την παράταση υποβολής αιτήσεων: Παράταση