6η ΥΠΕ: Μετακινήσεις Ιατρικού, Νοσηλευτικού και Λοιπού Προσωπικού, σε Δομές Υγείας της 6ης Υ.ΠΕ. έως 30.09.2023 για κάλυψη Έκτακτων Υπηρεσιακών Αναγκών, κατ’ εφαρμογή του άρθρου εικοστού και εικοστού πρώτου του Ν. 5015/2023

Πρόσκληση ενδιαφέροντος μετακίνησης ιατρικού προσωπικού σε συγκεκριμένες δομές υγείας της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, λόγω έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών σε εφαρμογή του Ν.5015-2023.

ΑΙΤΗΣΗ-METAKINHΣΗΣΙΑΤΡΟΥ-ΕΣΥ

ΑΙΤΗΣΗ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ-ΙΑΤΡΟΥ-1

13-06-2023-ΕΓΚΡΙΣΗ-ΑΠΟ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ-ΥΓΕΙΑΣ-ΕΚΤΑΚΤΕΣ-ΑΝΑΓΚΕΣ-ΣΕ-ΙΑΤΡΙΚΟ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ-2023

Πηγή: 6η ΥΠΕ