Ζητείται ιατρός Ακτινολόγος από το Ηράκλειο Κρήτης

Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και
πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης
και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της,
μεγάλου Διαγνωστικού Κέντρου στο Ηράκλειο Κρήτης, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της
παρακάτω θέσης:

Ιατρός Ακτινολόγος, Ηράκλειο Κρήτης

Περιγραφή Θέσης
• Διενέργεια πάσης φύσεων υπερηχογραφημάτων & triplex.
• Διάγνωση και γνωμάτευση ακτινογραφιών.
Προφίλ Υποψηφίου
• Απόφοιτος/η Ιατρικής Σχολής (Ειδικότητα Ακτινολογίας ή Ακτινοδιαγνωστικής )
• Αναγνώριση τίτλων σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ σε περίπτωση πτυχίου αλλοδαπής
• Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στην ακτινολογία
• Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
• Πολύ καλή γνώση Η/Υ και προγραμμάτων MS Office
• Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες
• Ομαδικό πνεύμα
• Διάθεση για μάθηση και εξέλιξη
Παροχές Εταιρείας
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
• Σύγχρονο και δυναμικό εργασιακό περιβάλλον
• Εκπαίδευση
Για υποβολή βιογραφικού σημειώματος παρακαλούμε πατήστε εδώ: [Για να στείλετε το βιογραφικό σας,
κάντε κλικ εδώ.]

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους
υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση
για συνέντευξη.

Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το
βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.