Διαγνωστικό Eργαστήριο Β΄ Διάγνωση – Ζητούνται Iατροί Aκτινολόγοι

Το Ιδιωτικό διαγνωστικό εργαστήριο β΄ διάγνωση, αναζητεί για συνεργασία: Ιατρούς Ακτινολόγους 

Η εταιρία προσφέρει:
– Υψηλές αποδοχές. Άνεση εργασιακού χρόνου.
– Προοπτική εξέλιξης. Ευελιξία ωραρίου.
– Άριστο επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας.
– Εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας.
– Κορυφαία τεχνολογική και γραμματειακή υποστήριξη.

Ο υποψήφιος πρέπει να διαθέτει:
– Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
– Εμπειρία σε αξονικό και μαγνητικό τομογράφο.
– Ιατρική Δεοντολογία, φιλοδοξία και ευσυνειδησία

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καλέσουν στο κινητό τηλέφωνο με αρ.κλήσης 6946656442 (Κα Γεωργιοπούλου)