Υπ. Υγείας: «Προκήρυξη ενενήντα οκτώ (98) θέσεων ειδικευμένων ιατρών για εξειδίκευση στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) και στις Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (Μ.Ε.Ν.Ν.)

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την προκήρυξη:

ΩΖ92465ΦΥΟ-7Δ7

Επίσης δείτε σχετική ανακοίνωση του Υπ. Υγείας:

ΥΥΚΑ Σημαντική Ενημέρωση σχετικά με την Υποβολή Δικαιολογητικών για την προκήρυξη εξειδίκευσης στην Μ.Ε.Θ. και Μ.Ε.Ν.Ν

Κάθε υποψήφιος μπορεί να διεκδικήσει περισσότερες της μιας θέσης.

Η αίτηση – δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλεται στην Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων Νομικών Προσώπων/Τμήμα Ιατρών Ε.Σ.Υ. του Υπουργείου Υγείας (δια του Γενικού Πρωτοκόλλου) από 16/11/2016 έως 5/12/2016.