Υπ. Υγείας: Έγκριση για προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών και οδοντιάτρων του κλάδου Ε.Σ.Υ. (4η ορθή επανάληψη)

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΘΕΣΗ ΙΑΤΡΟΥ ΕΣΥ

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

Παρατείνεται η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων των ειδικευμένων ιατρών και οδοντιάτρων στην πλατφόρμα ηλεκτρονικών αιτήσεων για την διαδικασία πρόσληψης του προσωπικού του Εθνικού Συστήματος Υγείας από την Παρασκευή 7-04-23 μέχρι και την Κυριακή 9-4-2023 και ώρα 24:00.