Υπουργείο Υγείας: Έγκριση και κατάρτιση συγκεντρωτικού πίνακα ανά υγειονομική περιφέρεια για την μετακίνηση ιατρικού προσωπικού, με τις διατάξεις του άρθρου εικοστού του ν.5015/2023

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έγκριση και κατάρτιση συγκεντρωτικού πίνακα ανά υγειονομική περιφέρεια για την μετακίνηση ιατρικού προσωπικού, με τις διατάξεις του άρθρου εικοστού του ν.5015/2023