Υπουργείο Υγείας: “Έγκριση για προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.”

Αρ. Πρωτ.Γ4α/Γ.Π. οικ. 12386