Υποτροφίες – Θέσεις Εργασίας για Ερευνητές και Εκπαιδευτικούς σε Ελλάδα και Κύπρο – DatAnalysis
Υποτροφίες και Θέσεις Εργασίας από ιδρύματα και οργανισμούς σε Ελλάδα και Κύπρο:
Η DatAnalysis συμμετέχει στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων σε συνεργασία με ερευνητές, πανεπιστήμια και οργανισμούς.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες καλώντας στο 26510 42211

ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα datanalysis.net.