Το ΧΗΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑ Αναζητά Ιατρό Βιοπαθολόγο για Μόνιμη Συνεργασία στην Κύπρο

Το ΧΗΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑ (εταιρεία μέλος του ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ), ένα από τα μεγαλύτερα κλινικά εργαστήρια στην Κύπρο, με πολυετή παρουσία και σταθερά ανοδική πορεία, αναζητά για μόνιμη συνεργασία με ιατρό βιοπαθολόγο στην Κύπρο.

Κύρια Καθήκοντα:
• Αξιολόγηση αποτελεσμάτων
• Επίβλεψη και επικύρωση απαντητικών
• Επικοινωνία με Ιατρούς
• Προτάσεις βελτιστοποίησης αναλύσεων & απαντητικών

Υποβολή βιογραφικών στο e-mail: [email protected] με υποχρεωτική αναφορά του (Κωδ. ΒΙΟΠ2021.03).

Για την Προκήρυξη: Προκήρυξη