Συνεργασία με ειδικό Ιατρό Εργασίας – PROVISION ΕΞΥΠΠ

Η εταιρεία PROVISION ΕΞΥΠΠ, αναζητεί συνεργασία με Ειδικό Ιατρό Εργασίας για τις συνεργαζόμενη επιχείρηση ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. που δραστηριοποιείται στο Ν. Αχαϊας.

 

 

Επικοινωνία – Αποστολή βιογραφικού: [email protected]