Π.Γ.Ν.Π. “ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ”: Απόφαση προκήρυξης θέσεων ειδικευμένων Ιατρών Κλάδου ΕΣΥ, επί θητεία