Πρόσληψη Ιατρών στην Κεντρική Κέρκυρα

Ιατρική εταιρεία με έδρα την κεντρική Κέρκυρα, προσφέρει μόνιμη θέση εργασίας στις
παρακάτω ειδικότητες:

Γενικό ιατρό, παθολόγο και γενικό Χειρουργό, επίσης αναζητούμε
ιατρούς άνευ ειδικότητας για τη σεζόν 2023.

Απαραίτητα Προσόντα:
• Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας, επιθυμητή η γνώση δεύτερης ξένης
γλώσσας
• Γνώσεις χειρισμού Η/Υ
• Προϋπηρεσία απαιτείται σε ιατρούς άνευ ειδικότητας
• Μεταφορικό μέσο- δίπλωμα οδήγησης
• Επαγγελματική συμπεριφορά
• Υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα

Παροχές:
• Ανταγωνιστικές υψηλές αποδοχές
• Φιλικό περιβάλλον εργασίας

Αποστολή βιογραφικών: [email protected]