Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΔΠΘ, Αλεξανδρούπολη 2019 – 2020

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του τμήματος Ιατρικής ΔΠΘ με τίτλο “Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια στην Αλεξανδρούπολη για το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020.

Αιτήσεις συμμετοχής σε εξέλιξη – Λήξη προθεσμίας υποβολής το αργότερο μέχρι
29-7-2019.

 

 

Για την Προκήρυξη: Προκήρυξη