ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΙΑΤΡΩΝ

 

Από το ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΣΙΣΙΟΥ (Αγιος Νικόλαος Κρήτης) ζητούνται Ιατροί Παθολόγοι, Γενικοί Ιατροί ή άνευ ειδικότητας για την περίοδο Mάρτιος-Δεκέμβριος του 2022 (ή μόνιμη συνεργασία) άμεση πρόσληψη συμβολαίου.

Απαραίτητα προσόντα: Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας (επιπλέον προσόν θα θεωρηθεί η γνώση και άλλων ξένων γλωσσών).

Προσφέρονται:

  • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών. Διαμονή και διατροφή.
  • Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: [email protected]
  • Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 6986597744