ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΣΙΣΙΟΥ (Αγιος Νικόλαος Κρήτης) θέσεις εργασίας ιατρών

Από το ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΣΙΣΙΟΥ (Αγιος Νικόλαος Κρήτης) ζητούνται Ιατροί: Καρδιολόγος, Παιδίατρος, Παθολόγος-Γενικός Ιατρός ή άνευ ειδικότητας για την περίοδο Μάρτιος-Δεκέμβριος του 2023 (ή μόνιμη συνεργασία) άμεση πρόσληψη συμβολαίου.

Απαραίτητα προσόντα:

Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας (επιπλέον προσόν θα θεωρηθεί η γνώση και άλλων ξένων γλωσσών).

Προσφέρονται:
Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών (3.000E+plus), Διαμονή.

Αποστολή βιογραφικών με Φωτό στο e-mail: [email protected]
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 6986597744