ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΙΑΤΡΩΝ

Από το ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΣΙΣΙΟΥ (Αγιος Νικόλαος Κρήτης) ζητούνται Ιατροί Παθολόγοι, Γενικοί Ιατροί ή άνευ ειδικότητας για την περίοδο Mάρτιος-Δεκέμβριος του 2022 (ή μόνιμη συνεργασία) άμεση πρόσληψη συμβολαίου.

Απαραίτητα προσόντα: Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας (επιπλέον προσόν θα θεωρηθεί η γνώση και άλλων ξένων γλωσσών).

  • Προσφέρονται:
    Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών. Διαμονή και διατροφή.
    Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
    info@cretemedigroup.eu
    Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 6986597744