Προκηρύξεις ΟΚΥπΥ (Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας) της Κύπρου, 2/4/2021

Προκηρύξεις από τον ΟΚΥπΥ (Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας) της Κύπρου.

Πρόκειται για:

1)   10 κενές θέσεις Ιατρικών Λειτουργών

2)    3 κενές θέσεις Ιατρικών Λειτουργών Ψυχικής Υγείας

3)    Ακύρωση προκήρυξης μίας (1) κενής θέσης Ιατροφυσικού 

 

Δείτε τις προκηρύξεις εδώ:

Προκήρυξη 1η

Προκήρυξη 2η

Ακύρωση Προκήρυξης