Προκηρύξεις ΟΚΥπΥ (Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας) της Κύπρου

Προκηρύξεις ΟΚΥπΥ (Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας) της Κύπρου.

Πρόκειται για:

– 16 κενές θέσεις Ιατρικών Λειτουργών

– 18 κενές θέσεις Ιατρικών Λειτουργών

Δείτε τις προκηρύξεις εδώ:

Προκήρυξη 1η

Προκήρυξη 2η