Προκηρύξεις ΟΚΥπΥ (Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας) της Κύπρου, 21/5/2021

Προκηρύξεις από τον ΟΚΥπΥ (Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας) της Κύπρου.

Πρόκειται για:

1)  8 κενών θέσεων Ιατρικών Λειτουργών

2)  3 κενών θέσεων Ιατρικού Λειτουργού Ψυχικής Υγεία

 

Δείτε τις προκηρύξεις εδώ:

Προκήρυξη 1η

Προκήρυξη 2η