Προκηρύξεις ΟΚΥπΥ (Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας) της Κύπρου, 7/5/2021

Προκηρύξεις από τον ΟΚΥπΥ (Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας) της Κύπρου.

Πρόκειται για:

1)   3 κενών θέσεων Ιατρικών Λειτουργών

2)   1 κενή θέση Ιατρικού Λειτουργού Ψυχικής Υγείας

 

Δείτε τις προκηρύξεις εδώ:

Προκήρυξη 1η

Προκήρυξη 2η