Προκηρύξεις Κενών Θέσεων Ιατρών – ΟΚΥπΥ (Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας) της Κύπρου

Προκήρυξη Κενών Θέσεων Ιατρών από τον ΟΚΥπΥ (Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας) της Κύπρου.

Πρόκειται για:

1)  11 κενές θέσεις Ιατρικών Λειτουργών

2)  6 κενές θέσεις Ιατρικών Λειτουργών Ψυχικής Υγείας

 

Δείτε τις προκηρύξεις εδώ:

Προκήρυξη 1η

Προκήρυξη 2η