ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Σύμφωνα με τις παρούσες ανάγκες του Οργανισμού οι πέντε (5) κενές θέσεις Ιατρικών Λειτουργών αφορούν τις πιο κάτω Ειδικότητες/ Εξειδικεύσεις:

1. ΤΑΕΠ (με Ειδικότητα Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας ή Ορθοπεδικής ή Γενικής Χειρουργικής) (1 θέση για το Γ.Ν. Λευκωσίας)

2. ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ/ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ (1 θέση για το Γ.Ν. Λευκωσίας)
3. ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ (1 θέση για το ΝΑΜΙΙΙ)
4. ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ (1 θέση για το Γ.Ν. Λάρνακας)
5. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ (1 θέση για το Γ.Ν. Λευκωσίας)

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5 ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ