ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΙ (6) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Υποβολή αιτήσεων για έξι (6) κενές θέσεις Ιατρικών Λειτουργών, για τα νοσηλευτήρια του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας.

Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΟΚΥπΥ μέχρι την Παρασκευή 25 Μαρτίου 2022 και ώρα 14:30 στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://bit.ly/3KhGHg4

 

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ