ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΙ (6) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για έξι (6) κενές θέσεις Ιατρικών Λειτουργών, για τα νοσηλευτήρια του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας.

Σύμφωνα με τις παρούσες ανάγκες του Οργανισμού οι έξι (6) κενές θέσεις Ιατρικών Λειτουργών αφορούν τις πιο κάτω
Ειδικότητες/ Εξειδικεύσεις:
1. ΤΑΕΠ (με Ειδικότητα Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας ή Ορθοπεδικής ή Γενικής Χειρουργικής) (1 θέση για το Γ.Ν. Αμμοχώστου, 1 θέση για το Γ.Ν. Λάρνακας)

2. ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ (1 θέση για το Νοσοκομείο Πόλης Χρυσοχούς)
3. ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ (1 θέση για το Γ.Ν. Λάρνακας, 1 θέση για το Γ.Ν. Αμμοχώστου)
4. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ (1 θέση για το Γ.Ν. Λεμεσού)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 6 ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ