ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΝΤΕΚΑ (11) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για έντεκα (11) κενές θέσεις Ιατρικών Λειτουργών, για τα νοσηλευτήρια του Οργανισμού
Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας.

Σύμφωνα με τις παρούσες ανάγκες του Οργανισμού οι έντεκα (11) κενές θέσεις Ιατρικών Λειτουργών αφορούν τις πιο
κάτω Ειδικότητες/ Εξειδικεύσεις:
1. ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ (1 θέση για το Γ.Ν. Λευκωσίας)
2. ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ (4 θέσεις για το Γ.Ν. Λευκωσίας, 1 θέση για το Γ.Ν. Πάφου)
3. ΥΠΕΡΒΑΡΙΚΗ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (1 θέση για το Γ.Ν. Πάφου)
4. ΠΑΙΔΟΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ (1 θέση για το ΝΑΜΙΙΙ)
5. ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ (1 θέση για το Νοσοκομείο Τροόδους)
6. ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΙΑ (1 θέση για το Γ.Ν. Λεμεσού)
7. ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ (1 θέση για το ΝΑΜΙΙΙ)

Υποβολή Αιτήσεων:
Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΟΚΥπΥ στον ακόλουθο σύνδεσμο https://shso.org.cy/job-position/, μέχρι την Παρασκευή 20 Μαΐου 2022 και ώρα 14:30.

Αιτήσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Για πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στο τηλέφωνο 22212847.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ.