ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔYO(2) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Προκήρυξη δύο (2) κενών θέσεων Ιατρικών Λειτουργών από τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας:

1. ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΙΑ (1 θέση για το Γ.Ν. Λευκωσίας)
2. ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ (1 θέση για το Νοσοκομείο Τροόδους)

Δείτε την προκήρυξη:  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2 ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ